Top Social

Yarım doktor candan, İmam Hatipler dinden eder | Süleyman Hilmi Tunahan hazretleri, neden İmam Hatip okullarına talebelerini göndermedi? | Akademi Dergisi

imam hatipler, ilahiyat fakülteleri, diyanet işleri başkanlığı, süleymancılar, akademi dergisi, ilim yayma cemiyeti, süleyman hilmi tunahan, içimizdeki israil, Adnan Menderes,

Yarım doktor candan, İmam Hatipler dinden eder...

İstanbul İmam Hatip Okullarına yardım eden İlim Yayma Cemiyeti İdare Heyeti'nden, ‪Süleyman Hilmi Tunahan‬ hazretleri'ni sık sık ziyârete gelirler ve İmam Hatip Okulları mevzuunda görüşerek kendisinden bu okullara talebe vermesini isterlerdi. Bir defasında tüccardan Nazif Çelebi Bey bu hususta çok israr etmişti. Süleyman Hilmi Tunahan hazretleri ona şöyle buyurdu:

➥ ''Size defalarca anlattım. Bugünkü Maarifte okutucu kadro ve mevcut programla ilim ve amel cihetinden istenilen imam, hatip, vâiz ve müftünün yetiştirileceğine inanmıyorum. Yarım doktor candan, yarım âlim dinden eder. Dinî ilim ve mübârek mesleğin bozulmasından korkuyorum. Kaybedecek zaman yok! Elimizde vâiz, müftü ve imam-hatip yetiştirme imkânı varken (o zaman Diyânetçe müftü ve vâizlik imtihanları yapılıyor, Hz. Üstaz'ın yetiştirdiği talebelere imtihanla vazife veriliyordu.) kendi prensiplerimiz ve seleften gelen medrese usûlü ile dinî ilim ve kitapların okutulmasına gayret ederek, bize kadar gelen bu ilmin, gelecek nesillere aslına uygun olarak intikaline çalışacağım. Onun için talebe veremiyorum…''

***
İmam Hatipleri gizli Ermeni İsmet İnönü'nün açtığını, Sabetaycı gizli Yahudi Adnan Menderes'in yaydığını, İmam Hatip projesinin ABD+Misyonerler+Masonlar+Gizli Yahudiler tarafından Müslümanlara bir tuzak olarak kurulmuş bir proje olduğunu daha önce uzun uzun mevzu etmiştik. Şuralara bakılabilir: 


(İlim Yayma Cemiyeti de tıpkı Diyanet İşleri Başkanlığı gibi, tıpkı İmam Hatip okulları gibi, tıpkı İlahiyat Fakülteleri gibi, bir gizli Yahudi ve Mason ihaneti ürünüdür. Bu hususları da geçmişte tekrar tekrar mevzu etmiştik.)

ilk yorumu sen yap
Yorum Gönder