Top Social

Süleyman Hilmi Tunahan hazretleri: Geçmişte de yüksek fen ve teknoloji vardı | Akademi Dergisi

akademi dergisi, davud aleyhisselam, süleyman aleyhisselam, geçmişteki teknoloji çağları, ilim, bilim, teknoloji, süleyman hilmi tunahan, vezir asaf

Süleyman aleyhisselam, üçyüzbin kişilik ordusunu Taif'den Filistin'e havadan bir günde nakletmiştir.

Ordusuyla bir çiftlik üzerinden geçerken, yerde çift süren fakir bir çiftçi o hali görünce;

➥ "Allah'ım âl-i Davud'a ne büyük saltanat verdin." demiş.

Bunu işiten hazreti Süleyman hemen ordusuyla yanına inip;

"Cenab-ı Hakk'ın bana verdiği şu saltanata sakın gıpta etmeyesin. Eğer hayatını hazreti Allah'a ve O'nun peygamberine bağlı olarak geçirirsen, sana verilecek ebedi saltanatın yanında bu gördüğün hiç kalır." buyurmuştur.

Süleyman aleyhisselam zamanında fen terakki edip (yükselip) çok ileri gitmişti. Lakin fen ilerledikçe tahribatı da çoğalmış ve insanlar yoldan çıkmaya başlamışlar. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam veziri Asaf'a emredip bütün fünunu (fen ilimlerini) gömdürmüştür.

Çağımızda da aynı şeyler oluyor ve insanlık aynı sonuca gidiyor nerdeyse...

| Süleyman Hilmi Tunahan (kuddise sirruhu)
ilk yorumu sen yap
Yorum Gönder