Top Social

Image Slider

Trafik kazalarından korunmanın manevi tedbirleri | 'Süleyman Hilmi Tunahan | Akademi Dergisi

ayetül kürsi, bismillahi mecraha, dualar, korunma yöntemleri, nasihatleri, süleyman hilmi tunahan, tavsiyeleri, tedbirler, trafik kazaları, akademi dergisi,

Müceddidler silsilesinin 33. ve sonuncu halkasını teşkil eden Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) hazretlerinden:
➥ "Resülüllah (s.a.v.) efendimizin 27 sır kâtibi vardı. Âyetü'l-Kürsi Hicret'ten sonra bir gece yarısı nazil olduğunda onu, Resûlüllah'ın sır kâtiplerinden Zeyd bin Sabit (r.a.) yazmıştır.

Âyetü'l-Kürsiye tazim ve tebcil için, bir rivâyete göre 40 bin, diğer bir rivâyete göre 80 bin melek nâzil olmuştur. Âyetü'l-Kürsî'ye çok muazzam ve muhterem bir melek hâdimdir/hizmetçidir.

Bu gün bütün vâsıtalar/araçlar tehlike halindedir. Ancak ta'lîmât-ı İlâhiye ile bu tehlikelerin önüne geçilebilir. [Hava], deniz ve kara vâsıtalarına binerken;
"Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne Rabbî le Gafûru'r Rahîm 
Meali: Onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah'ın ismiyledir. Muhakkak ki Rabbim, çok mağfiret edici ve çok rahmet edicidir. (Sure-i Hûd, 41) diye okuyan kimse, her türlü tehlikeden muhâfaza olunur.