Top Social

Image Slider

Birinci kat semanın keşfi. ''Vahyin indiği yer keşf edilecek.'' | Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.)

astronomi, bilim, birinci kat sema, gayb, güneşin batıdan doğması, vahiy, semalar, süleyman hilmi tunahan, teknoloji, uzay bilimi,

Kafirler birinci kat semayı keşfettikleri zaman, orada Vahy'in indiği yeri ve ayet-i kerimelerde haber verilen bazı emareleri görürler. Dünyaya gelip gördükleri o hakikatleri bütün insanlara haber verdiklerinde herkes "La ilahe illallah" diyerek imana gelir. Lakin hiç birinin imanı kabul olmaz. Çünkü imanın şartı gayba iman etmektir.

(Gayb, gözle görülemeyen, akılla anlaşılamayan, duyu organları ile hissedilemeyen şeylerdir.)